СЭЭБХ бичил төсөл хэрэгжүүлэх санхүүгийн боломж бүрдэнэ

2017-11-07

“Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийг хэрэгжүүлэгч Глоб Интернэшнл төвийн менежер Ц.Халиун, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн зохицуулагч Д.Тунгалаг нар “Дэлхийн түншлэл 2017” форумд оролцож орон нутгийн ЕБС-д Сургуулийн эцэг эх, багшийн холбоо /СЭЭБХ/ байгуулах замаар Монголын боловсролын салбарт эгэх хариуцлагыг дээшлүүлэхээр хийж буй ажлынхаа үр дүнг танилцууллаа.


“Дэлхийн түншлэл 2017” форумыг Нийгмийн эгэх хариуцлагын дэлхийн түншлэл (GPSA)-ээс дөрөв дэх жилдээ АНУ-ын Вашингтон хотноо 2017 оны 10 дугаар сарын 30-наас 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр зохион байгуулсан юм. Форумд дэлхий дахинд нийгмийн эгэх хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжиж буй 34 төслийн багийг төлөөлсөн 270 орчим хүн оролцож туршлагаа харилцан солилцлоо.

Форумд БСШУСЯ-ны Олон улсын төсөл, хөтөлбөр, гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга Ж.Бямбацогт, Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн зөвлөх Д.Хишигбуян нар оролцсон. Энэ үеэр БСШУСЯ, СЭЭБХ-дыг цаашид дэмжин ажиллах зорилготой бөгөөд боловсролын салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоо, үр дүнг сайжруулах зорилгын хүрээнд “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслөөс СЭЭБХ-дыг чадавхжуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтэй буйгаа илэрхийлсэн. Энэ санаачилга хэрэгжсэнээр “Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийн хүрээнд байгуулагдах 28 СЭЭБХ бүр боловсролын салбарын шинэчлэлд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, улмаар боловсролын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн бичил төсөл хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх юм.

Форум зохион байгуулагч, “Нийгмийн эгэх хариуцлагын дэлхийн түншлэл”-ээс Монгол Улсын энэ санал, санаачилгыг онцолж, тус байгууллагын менежер Жефф Тиндуа “Засаглалыг сайжруулах зорилгын хүрээнд Засгийн газрууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтарсан санаачилгуудыг бид бүхий л талаар дэмжин ажилладаг. Энэ ч утгаараа Монгол Улс дахь хамтын ажиллагааны энэ хэлбэр нь сайн туршлагын нэг болно гэж үзэж байна” хэмээн онцлон тэмдэглэв.

“Нийгмийн эгэх хариуцлагын дэлхийн түншлэл” нь 52 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн Дэлхийн банкны итгэлцлийн сан юм. “Дэлхийн түншлэл 2017” форум харилцан суралцаж, туршлага хуваалцах, Нийгмийн эгэх хариуцлагын дэлхийн түншлэлийн 2020 он хүртэлх ерөнхий зорилго гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн юм.

"Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага" төслийн үйл ажиллагааны үр дүн

Энэхүү танилцуулгаас "Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага" төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаарх товч мэдээллийг авах боломжтой. 

“Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийн сургамж, сайн туршлага хуваалцах чуулган боллоо

“Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийн үр дүнгийн чуулганыг 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. Төслийн хамтрагч байгууллагаар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (БСШУСЯ), Сангийн яам, Авлигатай тэмцэх газар ажиллаж байна.